VO-Collegeveckan

2022-1

Inspirera, motivera, sprida, skapa och prata vård och omsorg, högt och lågt! VO-Collegeveckan finns för att sätta allt fokus på världens viktigaste yrke, under en vecka, en gång om året.

VO-Collegeveckan är en återkommande aktivitet i vecka 42 då VO-College profilerar sig på olika sätt lokalt, regionalt och nationellt. Varje college avgör själva om de vill delta, vilka aktiviteter som ska genomföras och antalet dagar de medverkar. Allt görs utifrån lokala och regionala förutsättningar. Första VO-Collegeveckan anordnades 2015.

Syfte

VO-Collegeveckan har egentligen två syften som går bra att förena, men som ibland behöver skiljas åt. Det primära syftet är att skapa nyfikenhet och intresse för utbildningar och arbete inom vård och omsorg och att marknadsföra branschens olika områden. Det andra syftet är att sprida det arbete som görs lokalt och regionalt inom samverkansformen VO-College, skapa en gemenskap för de parter som ingår och stärka VO-College varumärke.

Målgrupper

Blivande elever, studerande, föräldrar/vårdnadshavare, studie- och yrkesvägledare (SYV), utbildningsanordnare, arbetsgivare, anställda, politiker och media.

Kom ihåg att Barn- och fritidsprogrammet med social inriktning med yrkesutgång funktionshinder kan ingå i VO-College. Lyft det gärna så att det blir mera känt.

Mål

Det långsiktiga målet med VO-Collegeveckan är att fler personer och rätt personer ska välja utbildning och arbete inom vård och omsorg, skapa yrkesstolthet och hålla en hög kvalitet i verksamheterna. Dessa stora mål kan brytas ner till mer konkreta och mätbara mål som kan skilja sig åt mellan olika college och som även kan variera från år till år beroende på vad som är aktuellt och hur behovet ser ut. Exempelvis kan ett mål vara att öka kunskapen kring handledarutbildning, att få stor spridning på positiva nyheter inom media, eller att öka mångfalden bland elever inför kommande sökomgång. Målen kan brytas ner ytterligare och göras än mer konkreta så som att ett visst antal grundskoleelever ska besöka en mässa eller en särskild monter på en mässa, att få med ett särskilt uppslag i en tidning eller få ett visst antal nya följare på sociala medier.

Frågan varje VO-College behöver ställa sig är: vad är viktigast för oss att uppnå just i år?

Budskap

Vård och omsorg är en framtidsbransch av hög kvalitet som ger många valmöjligheter. Elever som väljer en utbildning inom Vård- och omsorgscollege får kunskap och kompetens som är anpassad efter arbetslivets behov. De har goda chanser att få jobb efter avslutad utbildning och möjlighet att studera vidare. Medarbetare på arbetsplatserna visar på yrkesstolthet och är professionella handledare och förebilder. I Arbetslivet finns det utvecklingsmöjligheter och som anställd kan du påverka branschen. Vård- och omsorgscollege är Sveriges bästa arena för samverkan mellan arbetsliv och utbildning som kvalitetssäkrar rätt kompetens.

Aktivitetsplan

En aktivitetsplan kan användas för att strukturera, planera och synliggöra det arbete som behöver göras inför och under VO-Collegeveckan. Exempelvis kan det vara bra att bestämma när planeringen av nästa VO-Collegevecka behöver påbörjas, när och hur planerna ska förankras och hos vem, vilka berörda parter som behöver involveras, när det är lämpligt att kontakta media och med vilken information. 

Läs mer och inspireras av aktiviteter som genomförts tidigare i olika regionala college här.

Välj ett tema för veckan

Regionala college kan välja ett tema att lyfta och jobba utifrån under veckan. Temat kan variera från år till år och till exempel vara: en bransch för mångfald, stolta medarbetare, en jämställd vård och omsorg, karriärvägar på arbetsplatsen, hälsa och egenvård, äldrevård, missbruk eller psykiatri. Här nedan följer några förslag på teman som kan vara aktuella:

  • Genus och mångfald – för ett öppet vård och omsorg.
  • Världens viktigaste handledare. Fokus på handledarrollen, förutsättningarna, möjligheterna och utbildningen
  • Språkutvecklande arbetssätt – på skolan och i arbetslivet. Språkombud, arbetsplatslärande, ämnesintegrering osv.
  • Karriärvägar och utvecklingsmöjligheter. Samverkan utbildning-arbetsliv, YH, YA mm. Attraktiva arbetsplatser – och utbildningarna som leder dit
  • Välfärdsteknologi i framtidens vård och omsorg
  • Nya generationens vård och omsorgspersonal – moderna verksamheter och teknisk utveckling.
  • Idoler – förebilder inom vård och omsorg och deras väg till drömyrket

Kontakta massmedia

Meningen med att samla många aktiviteter under en vecka är att sätta strålkastaren på
VO-College under en koncentrerad tid. Vi vill synas och höras så uppvakta media på olika nivåer och använd sociala medier. Glöm inte bort personaltidningar och fackförbundens tidningar.

Skriv om VO-Collegeveckan på era regionala och loka webbsidor. Ta många kort -Skicka gärna bilderna till VO-Collegekansli när veckan är slut, ett bilspel med kort från hela landet visas varje år på rikskonferensen.

Uppföljning

Följ upp de aktiviteter som genomförts utifrån de mål ni satte inför VO-Collegeveckan, utvärdera effekterna och reflektera kring vad som kan göras annorlunda nästa år.

Kan ni redan nu se vad som skulle kunna vara ett mål inför nästa års VO-Collegevecka utifrån årets resultat? 

© 2024 Föreningen Vård- och omsorgscollege

vo-college.se